Bokningsvillkor

Regler och villkor

förbud kring Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande avtal för uthyrning av stuga och rum i vandrarhem samt uppställningsplats för tält, husvagn, villavagn och husbil (”Boendet”) till privatpersoner. För gruppbokningar (större sällskap samt alla bokningar gjorda av företag, föreningar och liknande) så gäller särskilda villkor (länk till villkor för gruppbokningar). Våra bokningsvillkor är grundade på villkor för uthyrning av campingplats, stugor och lägenheter som tagits fram av branschorganisationer (camping och turism) och konsumentverket.

BOKNING OCH BETALNING

Betalning av boendet sker i förskott och din bokning är bindande för båda parter först när bokningen är betald.

Betalning skall vara Valle Camping AB tillhanda senast det datum som står på bekräftelsen. Uteblir betalning inom denna tidsperiod har Valle Camping AB rätt att avboka boendet. Om betalning inte sker i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen måste du upplysa oss om detta snarast och senast inom 24 timmar efter bokningstillfället.

Vid bokningen är du skyldig att uppge minst namn, adress, telefonnummer, e-post, ankomst- och avresedag samt betalningsuppgifter.

BETALNINGSALTERNATIV

Vi erbjuder följande betalningsalternativ med följande villkor:

1. Kort VISA/Mastercard
Villkor: Möjligt både vid bokning online och vid direktbetalning av obokad ankomst till boendet.
2. Kontant eller SWISH
Villkor: Endast SEK och endast möjlig i samband med direktankomst till boende, det vill säga att bokning sker först i samband med ankomst till boendet.

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning skall alltid ske via telefon 0511-621 09 eller e-post info@vallecamping.se. Avbokningen är giltig först efter att du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning av oss genom e-post.

AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Vid avbokning tidigare än 28 dagar före ankomst återbetalas beloppet. Vid avbokning med mindre än 28 dagar kvar till ankomst återbetalas ingen del av bokningsbeloppet. Vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

AVBOKNING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avgiften för avbeställningsskyddet är 250 kr per bokat boende (stuga, rum, campingplats osv.)

Observera att avgiften för avbeställningsskyddet aldrig återbetalas.

Har du valt att teckna vårt avbeställningsskydd i samband med din bokning gäller följande:

Vid avbokning mer än 24 timmar innan ankomst (fram till kl 16:00 dagen innan ankomst) återbetalas beloppet (belopp som avser avbeställningsskydd återbetalas ej).

Vid avbokning senare än 24 timmar innan ankomst (efter kl 16:00 dagen innan ankomst) återbetalas ingen del av beloppet.

Vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Eventuell återbetalning görs efter bekräftad avbokning och tar normalt 4-10 bankdagar att genomföra.

ÄNDRING AV BOKNING

Ändring av bokning kan göras fram till 28 dagar innan ankomst i mån av plats. Förfrågningar kring ändring av bokning görs via telefon 0511-621 09 eller e-post info@vallecamping.se.

AVRESA TIDIGARE ÄN PLANERAT

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

ANKOMST OCH AVRESA

Boendet står till förfogande från kl. 16.00 på ankomstdagen och disponeras till kl. 11.00 på avresedagen. (Camping och ställplatser från 15.00 till 12.00 på avresedagen) Vid utcheckning senare än detta tas en hel ny dygnsavgift ut enligt vid tillfället gällande prislista.

STÄDNING

Skulle du inte vara nöjd med städningen av ditt boende måste du vid ankomst meddela oss detta så att vi kan åtgärda det. Kom till receptionen eller ring oss 0511-621 09 i första hand, i andra hand meddela oss direkt när du upptäcker bristerna via e-post, messenger eller annan meddelandefunktion. Det vi inte vet kan vi inte göra något åt och du har inte möjlighet att begära kompensation för brister i städningen i efterhand.

Beställaren ansvarar för fullgod avresestädning enligt angiven instruktion. Vid ej fullgod städning debiteras en avgift på 800 kr.

Genom att vid bokningstillfället köpa till avresestäd behöver du endast ta hand om eventuell disk och slänga soporna på anvisad plats! Observera att avresestäd måste köpas till vid boningstillfället och alltså ej går att lägga till i efterhand.

HUSDJUR

I våra boenden är husdjur endast tillåtna i campingstugorna och då vid föranmälan mot en avgift. Det är inte tillåtet att ta med husdjur i vandrarhemmet. Vid ej föranmält husdjur debiteras bokningen full städavgift (min 800 kr).

ÅLDERSGRÄNS FÖR BOKNING OCH TILLTRÄDE

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet – gäller dock EJ barn i målsmans sällskap. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Valle Camping AB.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER – GÄSTENS SKYLDIGHETER

Under vistelsen på campingplatsen gäller våra ordningsföreskrifter (finns tillgängliga här och skriftligen vid begäran). Ordningsföreskrifterna reglerar bland annat ljudnivå, inkoppling av laddbara fordon, trafik, skräphantering, gäster och brandsäkerhetsföreskrifter.  Alla gäster i sällskapet eller eventuella besökare till gästerna måste följa ordningsföreskrifterna. Det är den som bokat vistelsen som ansvarar för att alla i sällskapet känner till ordningsföreskrifterna. 

Överträdelse av ordningsföreskrifterna för anläggningen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till tilläggsavgifter och att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Valle Camping AB förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till boendet/platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

Skulle du störas av andra gäster eller annan aktivitet på området eller i närområdet måste ni kontakta oss direkt så att vi kan försöka åtgärda detta. Kom till receptionen eller ring oss 0511-621 09 i första hand, i andra hand meddela oss direkt när du upptäcker bristerna via e-post, messenger eller annan meddelandefunktion. Valle camping ansvarar inte för störningar orsakade av andra gäster men vi försöker så klart göra vad vi kan för att minska störningar, bland annat genom att hänvisa till ordningsföreskrifter. Det vi inte vet kan vi inte göra något åt och du har inte möjlighet att begära kompensation för detta i efterhand. 

KRISER, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M:

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Båda parter har rätt att träda ifrån hyresavtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av boendet. Vi ersätter dock inte kostnader som du haft eller som uppstår som en följd av att vistelsen avbryts i förtid.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av boende (rum, stuga eller uppställningsplats för tält, husvagn och husbil).

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Har du klagomål, vänd dig till oss direkt (0511-621 09). Vet vi inget kan vi inget göra! Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att föra fram din klagan. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. Om vi inte kommer överens, kan du alltid vända dig till ARN – Allmänna Reklamationsnämnden.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi på Valle Camping AB behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter. Valle Camping AB är Personuppgiftsansvariga med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med vår Integritetsskyddspolicy. Läs vår aktuella integritetsskyddspolicy för att förstå på vilket sätt som vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för din bokning, samt om dina rättigheter i samband med detta. Vår integritetsskyddspolicy hittar du på vår hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER

Valle Camping AB
Skärv, Per-Larsgården 2
532 92 Axvall
0511-621 09
www.vallecamping.se
info@vallecamping.se