Ordnings- och trivselregler

Regler och villkor

För att skapa trivsel för alla så har vi ett antal ordnings- och trivselregler som gäller alla boende och gäster på Valle camping. Det är du som bokat boende eller aktivitet som är skyldig att se till att alla i ditt sällskap känner till och följer dessa regler.

 Ljudnivå

 • Vi vill att alla ska kunna sova gott om natten. Därför ska det vara lugnt och tyst på campingen efter kl 23:00 på kvällen och fram till klockan 07:00 på morgonen.
 • Tänk på att respektera dina nya grannar även under dagtid vid till exempel bilkörning, bollspel, ljudnivå från tal, tv, radio, musik etc. Var juste!

Bollspel

 • Fotbollsspel hänvisas till ”fotbollsplanen”. Visa respekt för dina grannar vid allt bollspel på området.

Trafik

 • Motortrafik på campingen får endast ske mellan er stuga/rum/campingplats och utfart/reception. Det är alltså inte tillåtet med någon form av nöjeskörning eller ”börnande” som vi kallar det här på ”slätta”.
 • På Valle camping finns det ofta lekande barn. Kör i gånghastighet och lämna alltid företräde åt de som går eller cyklar.

Laddning av fordon

 • Laddning av elfordon är endast tillåten med speciell elbilsladdare, typ-2 på angivna laddplatser.
 • Förköpt laddning gäller per natt och fordon, vid överträdelse/missbruk debiteras tilläggskostnad, se nedan.
 • Övriga elsystemet (Schuko-uttagen) är inte byggt för att klara denna typ av belastning vilket gör att anslutning av elbil till vanliga uttag kan leda till avbrott i elförsörjningen eller i värsta fall brand.
 • Det är därför STRIKT FÖRBJUDET att ansluta laddbara fordon till våra vanliga eluttag (till exempel laddhybrid, elbil, elsparkcyklar etc.) via något av uttagen på campingen
 • Överträdelse av förbudet att ansluta laddbart fordon eller missbruk av förköpt laddning debiteras en tilläggskostnad om 800 kr, står inte fordonet vid bokat boende debiteras bilens ägare överträdelseavgift för olovlig parkering/olovlig uppställning av bil på campingområdet.

 Fordonstvätt

 • Campingen ligger i ett mycket känsligt naturområde och all avsköljning och tvätt av fordon utgör en stor risk för naturen. Alla former av fordonstvätt är således strikt förbjudet på området och förenat med straffavgift och anmälan till myndighet.  Vi tipsar så klart gärna om var man kan tvätta bilen på ett hållbart sätt om du skulle vilja göra det under din semester.

 Skräp

 • Håll rent & snyggt omkring dig och hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri.
 • Lämna de gemensamma utrymmena ( till exempel toaletter, tvätt- och duschrum, bastu, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Sortera och släng soporna i miljöstationen.

Husdjur

 • I våra boenden är det endast tillåtet att ta med hund i campingstugor (ej vandrarhemmet).
 • För att ta med husdjur i campingstugan måste man anmäla detta innan och betala ett husdjurstillägg.
 • Har du husdjur med dig och bor i något av våra boenden så måste du berätta detta för oss i receptionen.
 • Husdjur får aldrig lämnas ensamma utan uppsikt i våra boenden. Lämnas ändå husdjur i något av våra boenden förbehåller vi oss rätten att gå in och tillfälligt ta hand om djuret på er bekostnad.
 • Ditt husdjur är säkerligen världens snällaste men av respekt för andra människor, husdjur och vilda djur så skall alla husdjur hållas kopplade på området.
 • Valle Camping ligger naturnära men är samtidigt en campingplats där många skall kunna vistas så självklart plockar vi upp efter våra husdjur.

 Gäster till gäster

 • Eventuella övernattande gäster liksom extra bilar måste anmälas vid ankomst och är betalningsskyldiga. Som gäster räknas de som inte är med vid incheckning.

 Grillning

Brandsäkerhet

 • Vid ankomst notera var det finns brandsläckare.
 • Om det brinner:  Rädda – Varna – Larma (112) –Släck.
 • Det vill säga: Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten.
 • Flytta om möjligt campingenheter samt annat brännbart och försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.
 • Meddela alltid receptionen om du har frågor, upptäckt fara eller om det skett någon olycka.

Rökförbud

 • Det råder totalt rökförbud i vandrarhemmet, alla stugor, servicehus, på bryggorna och andra gemensamma utrymmen. Det spelar ingen roll om man är ensam på bryggan, eftersom det kan hindra andra att gå ut på bryggorna råder rökförbud på både badbryggan och fiskebryggan oavsett vilka som vistas där.
 • Gäster som bryter mot rökförbudet kan komma att debiteras för saneringskostnad.

Skador på egendom

 • Campingen eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar.
 • Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

 Övriga ORDNINGS- och trivselregler

 • Eventuella ytterligare anvisningar och trivselregler som finns uppsatta på området eller tillgängliga i våra boenden skall följas (till exempel instruktioner för städning, vandrarhem och kök).

Är det något som du vill göra oss uppmärksamma på? Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och frågor till oss i receptionen 0511-621 09 – info@vallecamping.se

Senast uppdaterade: 240101