Trandansen Hornborgasjön

Naturupplevelser

I Hornborgasjöns sydvästra ände hittar ni Trandansen Hornborgasjön. Här har man anlagt en informations och utsiktsplats för att besökare skall kunna beskåda den fantastiska trandansen som äger rum här i området varje vår. Platsen lockar varje år tusentals eller till och med tiotusentals tranor varje år vilka beskådas av drygt 10 gånger så många besökare från hela världen. Fälten ser ut som ett böljande grått hav av fåglar så gott som ständigt i rörelse och med välbekanta trumpetande läten. För oss på Valle Camping är tranornas V-formationer på himlen och högljudda trumpetande  ett mycket kärt vårtecken som vi gärna välkomnar våra gäster att beskåda.

INFORMATIONSCENTER OCH UTSIKTSPLATSER

Vid trandansen Hornborgasjön finns utsiktsplatser, gömslen,  viss försäljning av souvenirer och kaffe. Platsen lämpar sig för en tur med bil och vill man så kan man ta med egen fika att avnjuta till beskådning och ljud av alla dansande tranor.

Under transäsongen tas en avgift ut för bilar, men avgiften går till något gott nämligen till att ge mat åt alla tanor som flugit hit för att dansa. Under högsäsong för tranorna kan man även stöta på fågelvärdar här som kan informera om fågellivet och tranornas dans vid Hornborgasjön.

SÄSONG

Även om tranorna kan dyka upp redan i början av mars så brukar vi räkna med att tranorna håller till här i trakten från slutet av mars till början av april men platsen är så klart tillgänglig för fågelskådning året om. Det går också att se gott om tranor (uppåt 9 000) i området runt Hornborgasjön i september månad då de är på väg tillbaka till sina övervintringsplatser i södra Europa. Dock samlas inte tranorna på samma platser under hösten och man kan få ta sig till andra platser runt sjön för att se dem. Eftersom de alltid övernattar på grunt vatten ute i sjön är en bra tid att spana efter dem i skyn skymningen.

HITTA TILL TRANDANSEN

Hornborgasjön ligger bara några kilometer från Valle Camping (fågelvägen) men trandansen ligger i andra änden av Hornborgasjön och det tar cirka 20 minuter att ta sig dit med bil (25 km). Med cykeln blir det en utflykt på cirka 1 och en halv timme enkel väg. Vill man ta en paus halvvägs, kan man stanna till på Naturrum Hornborgasjön. Ett informationscenter om naturen och djurlivet vid sjön och projektet som pågått i många år med att återställa Hornborgasjön. Runt omkring sjön finns även flera andra parkeringsplatser, fågeltorn och vandringsleder man kan utforska.

Vägbeskrivning till Naturrum Hornborgasjön och Trandansen

OM HORNBORGASJÖN

Precis som det övriga landskapet kring Valle Camping så bildades Hornborgasjön när inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Området utgjorde då en havsvik i det framtida Sveriges västkust och utgrävningar i området har visat att människor har bott här allt sedan. Detta tyder på att det fanns gott om mat i form av vilda djur och fisk redan då.

Isbergen som smälte hade bildat stora fördjupningar i marken (som idag utgör sjöarna i området) med omgivande åsar av grus vilket skapade det böljande landskapet.

När jordbruket i området växte under 1800 och 1900 talet sänkte bönderna Hornborgasjöns vattenyta flera gånger för att minska risken för översvämningar och för att bereda plats åt mer jordbruksmark. Detta ledde till att sjön mer eller mindre försvann mot mitten av 1900-talet och den tidigare sjön bestod till stora delar av ett träsk där vass, träd och andra växter täckte området.

I slutet av 1980 talet tog Sveriges riksdag beslutet att sjön skulle återställas till den fågelsjö det är idag. Ett arbete som alltså tog många år att färdigställa men idag räknas den som en av Europas viktigaste fågelsjöar.

Hornborgasjön är en grund sjö med kringliggande våtmarker vilket ger goda förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv med en mängd olika växter, insekter, fiskar och andra djur. Vanliga fiskar i sjön är gädda, abborre, sutare och mört.

Det rika utbudet av mat lockar en mängd olika fåglar och det kan finnas uppemot 50 000 fåglar vid sjön samtidigt. Några av dessa är riktigt ovanliga och hotade arter som till exempel den svarthalsade doppingen. Andra fågelarter man kan hitta här är näktergal, havsörn, svanar, brun kärrhök, trastsångare, gulärlor, grågäss och skrattmås. Ett riktigt mecka för fågelskådare alltså, men mest känd är nog ändå sjön för sina tranor.

OM TRANAN

Tranan heter Grus grus på latin och är Västergötlands landskapsdjur men det finns 15 olika arter och man kan hitta tranor på lite olika platser på jorden från Asien och Australien till Afrika och Nordamerika.

Tranorna är långbenta och långhalsade flyttfåglar som blir cirka 1,2-1,3 meter höga med en vingbredd på hela 1,8-2,25 meter. Hanarna blir generellt något längre än honor, och tranor väger runt 5 kilo. Deras fjäderdräkt är huvudsakligen grå men men hals och vingspets är svarta och det finns vita partier till exempel upp mot huvudet. Den röda fläcken man ser på huvudet är inte fjädrar uten en vårtlik hudfläck som tranan kan påverka i färg och storlek med hjälp av nackmuskulaturen. Ringmärkning har visat att Tranor kan bli minst 18 år gamla.

Det finns tranor som kommer om våren och sen häckar vid Hornborgasjön men de allra flesta tranor som dyker upp vid sjön är tranor som bara rastar här under några dagar på sin resa mot en myr eller mosse längre norrut (kanske Värmland, Härjedalen eller Dalarna) från sitt vinteruppehåll i Spanien eller Frankrike. Många tranor passar på att para sig under sin paus vid Hornborgasjön och på våren kan man här se den spektakulära parningsdansen.

Att tranorna valde just att rasta vid Hornborgassjön hänger samman med att det fanns gott om potatis kvarlämnad i jorden kring Dagsnäs och Bjurum. När potatisodlingen i området har minskat har man gått över till att mata tranorna med korn för att de inte skall ge sig på andra grödor.

Läs mer om Hornborgasjön och trandansen på länsstyrelsens hemsida