Skara Domkyrka

Kultur & historia

Ingen som besökt den medeltida staden Skara kan nog ha undgått att få se en skymt av Skara domkyrka. Skara stift är Sveriges äldsta och domkyrka är en av Sveriges största och äldsta katedraler. Det skall ha funnits en kyrka på platsen kanske ända sedan 1000-talet. Som bland annat framgått av de arkeologiska fynd man gjort vid Varnhems klosterkyrka och Kata gård så är det här i Västergötland som kristendomen först fick fäste.

Nuvarande kyrkobyggnad i sandsten härstammar dock från 1100-talet även om den byggts om radikalt flera gånger sedan dess.

Tidigare träkyrka

Skara domkyrka är helgad åt Sankta Maria och på platsen restes redan på 1000-talet en domkyrka av trä. Av denna finns inget kvar men dess krypta som fungerade som gravplats för en biskop, kan man än idag beskåda under kyrkan.

Av den katedral i sandsten som alltså ersatte träkyrkan någon gång på 1100-talet finns delar bevarade i de västra dubbeltornen samt i form av tre inmurade reliefer föreställande Adam och Eva, påven Gregorius samt en del av Staffanslegenden.

Flera ombyggnationer

Under medeltiden var Skara en storstad med 900 invånare och en centralort för såväl kungamakten som kyrkan. Under denna tid byggdes kyrkan om radikalt och kyrkan började anta det mäktiga utseende den har idag med ett högt mittskepp.

Kyrkan har utsatts för flera större bränder vilka efterföljts av omfattande renoveringar. Dels i slutet av 1300-talet men även 1566, då danskarna härjade i staden, samt 1719 och i början av 1900-talet så brann kyrkan. Den mest omfattande ombyggnationen orsakades dock inte av någon brand utan av Helgo Zettervall som under 1880 och 1890 talen som ville återställa kyrkan i gotisk stil. Något som resulterade i en sannolikt överdriven gotisk katedral om man jämför vad som fanns på platsen under medeltiden. Även om det gjorts ett antal ombyggnationer även sedan dess, bland annat efter branden i början av 1940-talet, så är Skara domkyrka en pampig katedral väl värt ett besök.

 

Höga torn, pampigt gravmonument, krypta och skatter

I kyrkan hittar man bland annat ett pampigt gravmonument av marmor och alabaster byggt 1636, det så kallade Soopska gravmonumentet. Här finns också kryptan från medeltiden och en ”skattkammare” med flera unika skatter. De vackra glasfönstren i kyrkan är gjorda av Bo Beskow.

Skara domkyrka ligger i Skara 11 km från Valle Camping (12 min med bil, 37 min med cykel). Kyrkan är öppen så gott som dagligen för besökare, tänk dock på att det är en levande församlingskyrka och det kan pågå gudstjänster såväl som bröllop, dop och begravningar här. Besök hemsidan för Skara domkyrka för att se aktuella öppettider, möjligheter till guidning med mera.

Skara domkyrka
Skara domkyrka
Skara domkyrka fönster
Skara domkyrka fönster
Skara domkyrka
Skara domkyrka