Kata gård

Kultur & historia

Bakom klosterruinen vid Varnhems klosterkyrka i Varnhem har arkeologer från Västergötlands museum sedan 2005 gjort utgrävningar som avslöjat en helt ny del av historien om trakten häromkring. Fynden arkeologerna gjorde på platsen är till stor del från 900-talet och berättar en fascinerande historia om tiden innan munkarna tog över storgården Varnhem och slog sig ner och byggde klostret på 1100-talet.

Sveriges äldsta bevarade rum

Det som idag alltså kallas för Kata gård berättar en viktig del om brytningstiden mellan vikingatid och medeltid och tiden då kristendomen kom till Västergötland.

Äldre gravhögar man funnit i området visar att gårdens historia sträcker sig långt tillbaka till järnåldern och de tusentals gravarna i området vittnar om att människor levt i området under mycket lång tid. De nya fynden man gjort på platsen vittnar om att man alltså redan på 900-talet började ordna kristna begravningar här vilket lett till att man delvis fått skriva om Västergötlands historia. Flera generationer innan Olof Skötkonung döptes i Husaby runt år 1000 så verkar det alltså ha levt kristna i Varnhem.

Gårdskyrka från Vikingatiden

På platsen fann man bland annat ruinerna av en gårdskyrka från vikingatiden samt en kristen gravplats som alltså fanns här redan på  900-talet. Kyrkan hade först varit uppförd som träkyrka men byggdes kort därefter om till en stenkyrka. I kyrkoruinen fann man också en krypta som kan vara Sveriges äldsta bevarade rum.

När munkarna tog över gården så verkar de under under 1200- och 1300-talen ha återanvänt stenbyggnaden som utgjorde kyrkan. Man har gjort fynd som tyder på att munkarna murade igen öppningen mellan de delar av kyrkan man kallar kor och långhus. Det så kallade koret verkar ha använts till  bronsgjuteri och långhuset kan ha varit någon form av bostad eller ett gästhus.

Vem var Kata?

Ett av gravfynden på platsen hade en gravhäll med runor på. Texten löd ”Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru Torgils syster”.

Katas grav var en kista murad i kalksten från mitten av 1100-talet och var belägen precis intill kyrkans norra sida. Läget på graven, runinskriptionerna, den påkostade kistan och alla andra fynd man gjort på platsen vittnar om att Kata var en betydelsefull person med stort inflytande och makt i ett samhälle som hade kontakter ut över hela Europa.

Kata som var 160 cm lång dog visserligen redan vid 30-35 års ålder men hennes skelett visade inga tecken på förslitningsskador som annars är vanligt på skelett vid den här tiden, tänderna var ovanligt fina och jämna och man har därför gjort bedömningen att Kata under 1000-talets första hälft kan ha varit gårdsägarinnan på det man kallar storgården Varnhem. Idag har hon alltså fått ge namn åt utgrävningsplatsen i Varnhem.

Utflyktsmålet Kata gård

Varnhems klosterkyrka och klosterruinerna i sig är definitivt värda en utflykt men under 2017 öppnades alltså även en informationsbyggnad kallad ”Kata gård” på platsen. Byggnaden som skyddar ruinen fån väder och vind är en mäktig tältliknande triangelformad limträkonstruktion utan väggar. Under taket kan man ta del av utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem” som handlar om  kyrkoruinen och kryptan. Man kan även genom glasgolv se några gravar inklusive den som kallas Katas grav med sin gravhäll med runor på.

Varnhems klosterkyrka, klosterruinerna och Kata gård ligger cirka 4 kilometer från Valle Camping (6 min med bil, 14 minuter på cykel). Flera av fynden inklusive vikingayxan, spännen, mynt och resealtare hittar man dock i Skara på Västergötlands museum och deras utställning ”Kata och Kättil”. Där finns bland annat en rekonstruktion av hur Kata kan ha sett ut. Västergötlands museum ligger 11 km från Valle camping (11 min med bil, 37 min med cykel).

Informationscentret Kata gård är öppet från vår (ungefär när tranorna brukar anlända till Hornborgasjön) till en bit in på hösten. I området kring Kata gård pågår regelbundet nya utgrävningar under somrarna som hittills varit publika så att allmänheten kan få ta del av arkeologi på nära håll.

Besök hemsidan för Kata gård eller Västergötlands museum för att se aktuella öppettider och möjligheter till guidade turer och liknande.

Kata gråd kyrkoruinen