Vårt hållbarhetsarbete

Bra att veta, Praktisk information

Valle camping är en liten campinganläggning vid en sjö i den vackra vallebygden. I närheten finns flera unika kulturhistoriska miljöer och naturreservat med speciella naturvärden. Människor har levt och verkat i denna bygd sedan stenåldern och vi tänker göra vad vi kan för att framtida generationer också skall få möjlighet att leva i eller kunna besöka vår vackra bygd.

Att bedriva camping och bjuda in gäster att komma att besöka oss påverkar så klart miljön men vi strävar efter att vår verksamhet skall ha så liten onödig miljöpåverkan som möjligt samtidigt som våra gäster skall få en så bra vistelse som möjligt.

Här har vi listat några saker som vi gör för att minska vår miljöpåverkan:

  • Bastun på bryggan värms av ved från träd som växt på våra marker. (Badtemperaturen i sjön låter vi naturen råda över)
  • Våra gäster erbjuds möjlighet att sortera sina sopor
  • Vi tar vi vårt dricksvatten från kommunalt vatten och avloppet går till kommunens reningsverk.
  • Vi undviker engångsförpackningar där det är möjligt och uppmuntrar besökare att använda egna handdukar istället för engångsprodukter.
  • Vi väljer rengöringsprodukter, hygienprodukter och andra kemikalier som inte skadar miljön
  • Vi försöker minska vår elförbrukning genom att inte ha belysning, kyla/värme igång i onödan.
  • Vi hjälper våra besökare att hitta alternativa färdsätt och tipsar om lokala restauranger och besöksmål.
  • Vi upplyser våra besökare om allemansrätten och om hur man kan minska sin miljöpåverkan som turist i området.

Valle camping är ett familjeföretag och alla som arbetar på campingen bor i närområdet. Vår verksamhet är en del av vår hembygd och vi strävar efter att bidra på ett positivt sätt till dess utveckling. Vi tror på samarbete och att vi är starkast tillsammans när det gäller att stödja bygdens utveckling. Våra sommarjobbare gör ett fantastiskt jobb och vi är glada åt att kunna erbjuda arbetstillfällen till traktens ungdomar som är på väg in på arbetsmarknaden. När det behövs underhållsarbeten eller byggarbete på anläggningen använder vi lokala resurser för att stödja näringslivet i området.

Vi ser hållbarhetsarbete som en del av vår vanliga verksamhet där vi ständingt strävar efter att bli bättre på det vi gör. Några projekt vi arbetar med just nu är att se över hur vi kan producera vår egen värme/energi på gården, att erbjuda laddmöjlighet för elbilar och att byta kranar och armaturer till bra men snålspolande varianter.

Tillsammans kan vi se till att använda våra resurser på ett klokt sätt och njuta av vår semester utan att för den skull minska framtida generationers möjligheter att semestra och uppleva nöjen, vår natur och historia.

Hållbarhetsklivet

Valle camping är också anslutna till Hållbarhetsklivet som är ett initiativ för en hållbar besöksnäring i Västsverige. 
Hållbarhetsklivet drivs av Turistrådet Västsverige och är en plattform för både offentliga och privata aktörer när det gäller arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle. Läs mer på deras hemsida…www.hållbarhetsklivet.se 

Husvagn Amerikanare
Konst på Valle Camping Nutid
Hållbarhetsklivet_valle_camping<br />