Om du står nere vid bryggorna på Valle camping blickar du ut över en udde där den forntida borgen ”Axevalla Hus” en gång låg. Nu finns bara ruiner kvar men en gång var borgen en av Sveriges starkaste och viktigaste befästningar.

Vi har samlat information om Axevalla hus på en egen sida. Välkommen att besöka oss där.

www.axevallahus.se