Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande avtal...

läs mer