Bokningsvillkor grupper

Regler och villkor

Följande avtal gäller för uthyrning av stuga och rum i vandrarhem samt uppställningsplats för tält, husvagn, villavagn och husbil till grupper det vill säga specialarrangemang för större sällskap till exempel bokningar gjorda av företag, föreningar och liknande. För privatpersoner gäller våra ordinarie bokningsvillkor. Våra bokningsvillkor är grundade på villkor för uthyrning av campingplats, stugor och lägenheter som tagits fram av branschorganisationer (camping och turism) och konsumentverket.

BOKNING OCH BETALNING

Bokning av grupper sker genom telefon (0511-621 09) eller e-post (info@vallecamping.se). När du bokat skickar vi en bokningsbekräftelse. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen så måste du upplysa oss om detta snarast (inom 24 timmar från bokningstillfället).

Vid bokningen är du skyldig att uppge minst företagsnamn, organisationsummer, namn, adress, telefonnummer, e-post, ankomst- och avresedag samt hur betalning skall ske. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy, se nedan.

Betalning av boendet sker i förskott och din bokning är bindande för båda parter först när hela bokningen är betald.

Om betalning inte sker enligt skriftlig överenskommelse i bokningbekräftelsen betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

SERVICEAVGIFT INGÅR I PRISET

Gruppbokningar inkluderar en serviceavgift om 129 kr. Serviceavgiften återbetalas ej oavsett när avbokning sker.

BETALNINGSALTERNATIV

Betalning av boende för grupper görs vanligtvis genom faktura. Om överenskommet skriftligen kan betalning även ske på annat sätt till exempel med swish, kort eller kontanter.

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning skall alltid ske via telefon 0511-621 09 eller e-post info@vallecamping.se. Avbokningen är giltig först efter att du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning av oss genom e-post.

Vid avbokning tidigare än 28 dagar före ankomst återbetalas beloppet. Vid avbokning med mindre än 28 dagar kvar till ankomst återbetalas ingen del av beloppet. Vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

ÄNDRING AV BOKNING

En ändring av bokning kan göras fram till 28 dagar innan ankomst i mån av plats. Förfrågningar kring ändring av bokning görs via telefon 0511-621 09.

AVRESA TIDIGARE ÄN PLANERAT

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

ANKOMST OCH AVRESA

Boendet står till förfogande från kl. 16.00 på ankomstdagen och disponeras till kl. 11.00 på avresedagen (för camping-, tält- och ställplatser gäller från kl. 15.00 på ankomstdagen och till kl. 12.00 på avresedagen).  Vid utcheckning senare än detta tas en hel ny dygnsavgift ut enligt vid tillfället gällande prislista.

STÄDNING

Skulle du inte vara nöjd med städningen av ditt boende måste du vid ankomst meddela oss detta så att vi kan åtgärda det. Kom till receptionen eller ring oss 0511-621 09 i första hand, i andra hand meddela oss direkt när du upptäcker bristerna via e-post, messenger eller annan meddelandefunktion. Det vi inte vet kan vi inte göra något åt och du har inte möjlighet att begära kompensation för brister i städningen i efterhand.

Beställaren ansvarar för fullgod avresestädning av samtliga enheter som ingår i bokningenenligt angiven instruktion. Vid ej fullgod städning av stuga debiteras en avgift på 800 kr per boendeenhet. Vid ej fullgod städning av vandrarhemmets gemensamma utrymmen (vid hyra av hela vandrarhemmet) debiteras en extra avgift på 3 000 kr.

Genom att vid bokningstillfället köpa till avresestäd behöver du endast ta hand om eventuell disk och slänga soporna på anvisad plats! Observera att avresestäd måste köpas till för varje boendeenhet vid bokningstillfället och alltså ej går att lägga till i efterhand.

HUSDJUR

I våra boenden är husdjur endast tillåtna i campingstugorna och då endast vid föranmälan mot en avgift. Det är inte tillåtet att ta med husdjur i vandrarhemmet. Vid ej föranmält husdjur eller medtagande av husdjur i vandrarhemmet debiteras bokningen full städavgift (min 800 kr).

ÅLDERSGRÄNS FÖR BOKNING OCH TILLTRÄDE

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Den som bokar är ansvarig för att samtliga i gruppen tar del av och följer givna ordningsregler, se nedan.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER – GÄSTENS SKYLDIGHETER

Under vistelsen på campingplatsen gäller våra ordningsföreskrifter (finns tillgängliga här eller skriftligen vid begäran). Alla gäster i sällskapet eller eventuella besökare till gästerna måste följa ordningsföreskrifterna. Den som bokat boendet ansvarar för att informera samtliga gäster i sällskapet om de ordnings- och trivselregler som gäller på anläggningen.

Överträdelse av ordningsföreskrifterna för anläggningen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Valle Camping AB förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till boendet/platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

KRISER, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M:

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Båda parter har rätt att träda ifrån hyresavtalet om gruppboendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för serviceavgifter eller den nytta du haft av gruppboendet. Vi ersätter dock inte kostnader som du haft eller som uppstår som en följd av att vistelsen avbryts i förtid.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av boende (rum, stuga eller uppställningsplats för tält, husvagn och husbil).

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Har du klagomål, vänd dig till oss direkt (0511-621 09). Vet vi inget kan vi inget göra! Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi på Valle Camping AB behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter. Valle Camping AB är Personuppgiftsansvariga med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med vår Integritetsspolicy. Läs vår aktuella integritetspolicy för att förstå på vilket sätt som vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för din bokning, samt om dina rättigheter i samband med detta. Vår integritetsskyddspolicy hittar du på vår hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER 

Valle Camping AB
Skärv, Per-Larsgården 2
532 92 Axvall
0511-621 09
www.vallecamping.se
info@vallecamping.se

Bokningsvillkoren gäller från 2023-10-01